Ergonomi på arbeidsplassen
17.10.2016 12.36

Ergonomi på arbeidsplassen

Mange mennesker sitter alt for mye, og de blir syke. Hva er ergonomi?

Naturlig nok er i dag de fleste opptatt av ergonomi på kontorarbeidsplassen og ergonomiske kontormøbler er blitt et begrep, men likevel gjøres det mye feil og at man sitter seg syk er i ferd med å bli et begrep.

Menneske er ikke skapt for å sitte stille er noe de fleste vet og i barndommen var ikke det noe problem eller utfordring for de fleste.  Selv om det har kommet til flere digiale plattformer og fristelser for å sitte mer og lengre var man uansett mer i bevegelse da man var et barn.

Så skjer det noe når man begynner på skolen og allerede da begynner man å sitte. I starten gjerne på dårlige stoler og gjennom hele skoleperioden sitter man som regel på dårligere stoler enn både lærere og kontorpersonal selv om det gjerne er elevene som er minst i bevegels fordi man sitter. Man lærer seg da til å sitte dårlig. Når kroppen er ung får man gjerne ikke belastningsskader, men prosessen har startet.

Ergonomi er mer enn å sitte godt

 

Ergonomi og bevegelse

Selvsagt er det individuelle forskjeller. De som trener og er i bevegelse på fritiden og ellers vil kanskje også unngå skader. Trening og bevegelse forebygger, men jo eldre man blir desto mer trening trenger man. Hvis man sitter en hel dag på kontoret for så å trene et time på kvelden blir summen av stillesitting så mye at den ene treningstimen eller timene på kvelden blir så  lite at man da også må ta tak i dette med ergonomi på arbeidsplassen når man jobber ved skrivebordet. Egonomi handler om å være bevegelig eller da ha en bevegelse under hele arbeidsdagen, og den skjer ubevisst. Derfor er det selvsagt viktig å ha riktig utstyr, men det viktiste er likevel å benytte det og bruke det riktig. Her gjøre det mye feil. En artikkel i Ledernytt fra Juni 2015 viser noe av utfordringene en arbeidsgiver står ovenfor og dette går på feil innkjøp

God ergonomi gir også god økonomi

Når man da senere kommer ut i arbeidslivet får man da til slutt gjerne en god kontorstol og et skrivebord. En kontorstol med nødvendige spakere for som muliggjør individuelle tilpasninger og et elektrisk hev/senk skrivebord som gjør at man kan stå og arbeide. Her tar veldig mange feil.

For det første er det ikke noe hensikt å ha en god kontorstol med mange spaker dersom man ikke kan bruke den riktig eller har riktig kontorstol til skrivebordet. Den samme problemstillingen får man også ved å velge et hev/senk skrivebord som brukes feil eller ikke brukes i det hele tatt.

Feil ergonomi

Mange tror man skal stå å jobbe hele dagen når man går til anskaffelse av et hev / senk skrivebord. Dette blir også feil. Nøkkelen ligger i at man skal variere og da må man ha mulighet til å ha en kontorstol som gir best mulighet for variasjon samt et skrivebord er enkelt å stille inn.

Man skal selvsagt kunne stå å arbeide, men da i kortere øktere og vi anbefaler da også at man går til innkjøp av en egnet matte kan skal stå på som gir optimal demping.

Råd og anbefaling

Vi i Kjellmann kan være din ergonomiske rådgiver og vi gir bare gode råd. Det er lite hensikt å gå til innkjøp av ergonomiske kontormøbler dersom man ikke kan bruke de riktig. Vår helse er det viktigste har som det selv er mulig å påvirke. Vi har lang erfaring og vet hvlike produkter som fungerer og gjerne må det også gjøres litt individuelle tilpasninger. Spør oss derfor om en ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen og du vil få en god og riktig veilledning i ergonomi på arbeidsplassen.

Sittestillinger Capisco

Ofte taes vi med på råd av bedriftshelsetjenester etc. som spør oss om prduktvalg. Ved å bruke oss som din ergonomisk rådgiver på arbeidsplassen får du gratis ergonomiske råd  På veien får også bruker av arbeidsplassen ergonomisk veilleding og gjennomgang av innstillinger og funksjoner.  Når vi snakker om ergonomi på arbeidsplassen omhandler det kontorstol, skrivebord, sittestilling, belysning, underarmstøtter, fothviler, eller andre ergonomiske hjelpemidler for å behandle eller forebygge belastningsskader. 

Kjellmann kan ergonomi på arbeidsplassen og ta da kontakt med oss for en gjennomgang av dine ergonomiske utfordringer.