Skillevegger og lydabsorbenter

Gulvskjerm, Götessons, ScreenIT A30 , Høyde: 1200 mm
Så lavt som 2 878,75
  • Effektiv avskjerming
  • Lydabsorberende
  • Tykkelse 40 mm

Skjermvegger, skillevegger og lydabsorbenter

Skjermvegger og skillevegger er nødvendig for å avskjerme en kontorarbeidsplass og skape ro og fred for den som skal utføre arbeidsoppgaver. Ethvert kontorlandskap har behov for skillevegger og skjermvegger. Det er i dag populært og svært vanlig å sitte i et åpent kontorlandskap både av hensyn til arealbehov og at man trenger mer effektive lokaler da flere i dag har sin arbeidsplass utenfor selve kontoret én eller flere dager i uken.

Høyt støynivå kan ødelegge for produktiviteten for de andre som skal jobbe konsentrert. Skjermvegger og skillevegger kan også skape et fint miljø rundt en sittegruppe eller sittekrok. Kjellmann har stort utvalg skjermvegger, skillevegger og lydaborbenter med forskjellig design og materialer.