Kjellmann Flyt gir fleksibilitet og lønnsomhet for din virksomhet. Fordelen med å leie er at kostnader innad i virksomheten fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

Vi finner den beste finansieringen for deg. Én faktura hver måned, hvilket gir enkel administrasjon og budsjettering samt effektiv kostnadsoppfølgning. Allrisikoforsikring som dekker skader som bl.a. tyveri, brann, innbrudd-, torden- og vannskade.

Kjellmann Flyt gir muligheter til å oppgradere til et moderne og aktivitetsbasert kontormiljø - Tilpasset morgendagens kontorer. Invester i dine ansatte med tidsriktige og ergonomiske møbler. Et godt arbeidsmiljø skaper kreativitet. Tenk fremover, tenk nytt!

Derfor bør du velge Kjellmann Flyt

Enkel finansieringsform. Kjellmann Flyt skreddersyr en totalløsning for virksomheten. Ett kontaktpunkt med kompetanse på produkt og finansiering. Med Kjellmann Flyt påvirkes ikke kredittrammer hos eksisterende bankforbindelser. Den største fordelen ved å velge Kjellmann Flyt, er at virksomheten beholder likviditeten og soliditeten. En fleksibel ordning gir mulighet til å utvide eller skifte ut nye kontormøbler underveis i leieperioden. Ny teknologi og design til enhver tid, alt på én faktura. Leie føres som en driftskostnad og er normalt helt fradragsberettighet. Investeringsbudsjettet belastes ikke, ingen store engangskostnader. Kjellmann Flyt tilbyr også fleksible innkjøpsordninger gjennom rammeavtaler.

Fordeler med Kjellmann Flyt

Virksomheten kan tilpasse utstyr og innkjøp av kontormøbler etter utvikling eller behov. Dette gir handlingsfrihet og legges enkelt til på eksisterende avtale. Ingen binding på virksomhetens kapital som gir rom for investeringer andre steder. Kjellmann Flyt påvirker ikke virksomhetens balanseregning ettersom leien bokføres som en kapitelkostnad. Soliditeten blir helt upåvirket. Leie er vanligvis betrakteligere mer økonomisk enn å benytte virksomhetens egenkapital, som isteden kan benyttes på utvikling av kjernevirksomheten og fokus på selskapets resultater.

Etter endt periode kan man velge å beholde varene og kjøpe seg ut av avtalen til en gunstig pris for å overta eiendomsretten til utstyret.